De waarheid over Exxpose

Een groep voornamelijk Christelijke jongeren onder de naam Exxpose wil dat alle prostituanten strafbaar worden gesteld, en heeft daarvoor een petitie in politiek Den Haag ingeleverd. Minister Grapperhaus heeft al gretig gereageerd. Hoog tijd om Exxpose eens onder de loep te nemen.

Website van Exxpose: “…vertellen we je waarom het een goed idee is om het seks kopen strafbaar je stellen”.

Duidelijk. Maar waarom wil deze beweging dit, wat is de achterliggende reden?

Persbericht: “De beweging sluit zich aan bij het nieuw-feministische gedachtengoed dat prostitutie ongelijkwaardigheid is tussen mannen met macht en kwetsbare vrouwen, en daarmee vrouwonvriendelijk”.

Website: “Exxpose is een beweging van jonge mensen die de realiteit van prostitutie aan het licht brengt. Samen werken we aan een samenleving zonder vraag naar prostitutie en mensenhandel”.

Website: “Mensen in de prostitutie zijn niet strafbaar; hen wordt hulp aangeboden”.

Okay, het gaat de Exxpose beweging dus om:
• het uitbannen van mensenhandel,
• het strafbaar stellen van mannen met geld en macht die kwetsbare vrouwelijke prostituees inhuren, en
• het helpen van mensen in de prostitutie.

Prima!!

Dit zijn zeer sympathieke doelstellingen die ongetwijfeld door elk weldenkend mens worden onderschreven.

Er is echter een grote máár.

Er ís helemaal niet één prostitutie markt!

De prostitutie markt is de oudste en tevens de grootste ter wereld. En zoals in elke markt worden ook in de prostitutie veel marktsegmenten onderscheiden, die onderling totaal verschillend zijn. Straat- en raamprostitutie, sexclubs, webcamsites, escort op allerlei niveau’s, enzovoort. Mannen, vrouwen, homo’s, transgenders, enzovoort.

Het is heel vreemd om die enorme onderlinge verschillen te negeren, en al die marktsegmenten gemakshalve maar over één kam te scheren. Dit is niet zorgvuldig, naïef, en maakt zelfs het realiseren van de hiervoor genoemde sympathieke doelstellingen er (voor Exxpose) ook niet gemakkelijker op.

Waarom verdiept Exxpose zich dan niet wat meer in de prostitutie markt, teneinde meer gerichte en effectievere maatregelen te bepleiten? Kan het misschien zijn dat er een andere motivatie schuil gaat achter hun initiatief?

Wie ís Exxpose eigenlijk?

Exxpose noemt geen namen en vermijdt zorgvuldig een duidelijke “wie zijn wij?”. Verder dan: “OVER ONS: Exxpose is een beweging van jonge mensen..” komt men niet. Het is echter algemeen bekend dat het vooral jongeren zijn met een Christelijke geloofsovertuiging.

Website: “Ik Ben Onbetaalbaar”

Aha. Exxpose is dus ideëel gedreven. Dat mag natuurlijk.

Maar dat zo zijnde is het ook meteen duidelijk waarom Exxpose zich niet verder verdiept in die heterogene prostitutie markt, en geen enkel onderscheid maakt tussen de zeer verschillende marktsegmenten. Men wil gewoon helemaal geen prostitutie meer!

Exxpose manipuleert de publieke opinie

De conclusie moet zijn dat Exxpose haar zogenaamde burgerinitiatief om alle prostitutuanten strafbaar te laten stellen, lardeert met sympathieke en lovenswaardige doelstellingen zoals de bestrijding van mensenhandel en misstanden, en het helpen van prostituees.

Een mooie verpakking dus, die iedereen aanspreekt. Politiek correcte doelstellingen waar niemand omheen kan, en die iedereen ondersteunt. Slim hoor. Minister Grappenhaus is er ook al ingetuind. Maar deze verpakking dient als label voor een wetswijziging die heel iets anders doet: het volledig rücksichtslos uitbannen van elke vorm van prostitutie.

Exxpose is niet transparant en manipuleert de publieke opinie om hun levensovertuiging (geen betaalde sex) met een omweg op te leggen aan iedereen.

Dames escort is iets heel anders dan heren escort

Persbericht: “Een manier waarop sekskopers met deze kennis omgaan, is door de vrouwen in de prostitutie te onderscheiden van andere vrouwen en vrouwen in de prostitutie als minder te zien; mensen met minder rechten of zelfs als gebruiksvoorwerpen. Met geld kopen ze het recht om de vrouw in prostitutie te controleren en zelfs uit te buiten”

Het gaat de beweging kennelijk uitsluitend om vrouwen-prostitutie. The Men’s Company is een high class mannen bureau, en dient derhalve sowieso al buiten schot te blijven.

Persbericht: “… de blije, zelfstandige sekswerker ( …) is zo’n marginaal onderdeel van de enorme groep mensen in de prostitutie…”

Exxpose maakt nergens onderscheid tussen marktsegmenten, en dus ook hier worden vrouwelijke en mannelijke prostituees gemakshalve weer over één kam geschoren.

Exxpose maakt zich belachelijk

Het idee dat het overgrote deel van (ook) de mannelijke prostituees om wat voor reden dan ook dit werk niet met plezier of uit vrije wil doet, is aantoonbaar complete nonsense. Al onze high class escort heren zijn minimaal zo’n 25 jaar oud, meestal dertigers en veertigers, altijd met een goed opleidings- en communicatie-niveau, vaak met een goede baan of een eigen bedrijf, soms ook getrouwd, en natuurlijk zeer wel in staat om voor zichzelf te beslissen.

Onze klanten zijn vrouwen die heel bewust zo’n volwassen escort heer inhuren. Gewoon voor de fun natuurlijk, of om een heleboel andere gevoelige redenen zoals opnieuw hun sexualiteit ontdekken na een verkrachting, hun maagdelijkheid op een veilige manier verliezen, of terminale vrouwen die nog éénmaal in hun leven willen genieten.

Het zou natuurlijk volstrekt onzinnig en belachelijk zijn om die vrouwen strafbaar te stellen, teneinde zogenaamd mensenhandel en machtsmisbruik te bestrijden. Iedereen begrijpt dat. Nu Ferdinand Grapperhaus nog.

The Men’s Company

Sinds 2009 Europa’s grootste gespecialiseerde high class gigolo bureau